Mobilitatea personalului didactic

(2024-2025)

Legislație

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul școlar 2024 – 2025 (OME_6877/2023)

Calendar mobilitate personal didactic 2024 – 2025 (Anexa 19 la Metodologie)

Posturi didactice 2023

CONDIȚII SPECIFICE ETAPE DE MOBILITATE

Pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante au fost avizate în ședința Comisiei de mobilitate din data de 16.02.2024 a I.Ș.J. Argeș următoarele condiții specifice stabilite de către Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu” din Pitești:

– inspecție specială la clasă, nota 10,00.

– să nu fi fost sancționat disciplinar