Mobilitatea personalului didactic

(2022-2023)

Legislație

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul școlar 2022 – 2023 (OME_5578/10.11.2021)

Calendar mobilitate personal didactic 2022 – 2023 (Anexa 19 la Metodologie)

Ordinea etapelor de mobilitate a resurselor umane – 2022 (extras din Metodologie)

Posturi didactice 2022

Condiții specifice

Pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante au fost avizate în ședința Comisiei de mobilitate din data de 18.03.2022 a I.Ș.J. Argeș următoarele condiții specifice stabilite de către Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu” din Pitești:

– Inspecție specială la clasă, nota minim 9,00.