Regulamentul Intern și ROF-ul propriu

Structura organizatorică: organigrama

Programul de funcționare

Programul de audiențe

Numele şi prenumele persoanelor din unitate

Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

PDI-ul

Raport anual de stare a învățământului

RAEI

Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli ale unității şi bilanţul contabil

Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei

Raportul anual privind transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52/2003

Informaţii privind organizarea procedurilor de achiziţii publice la nivelulul unității conform legislaţiei în vigoare, mai puţin cele referitoare la ofertele de preţ şi la cele clasificate, potrivit legii

Datele şi documentele necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante