Oferta de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024 clasa pregătitoare – 3 clase cu 66 locuri

Ce copii pot fi înscriși în clasa pregătitoare 2023?

⇒ Copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2023, inclusiv

⇒ Copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 –  in baza recomandarii pentru inscrierea in invatamantul primar*, eliberata de unitatile de invatamant de nivel prescolar sau, daca nu au frecventat gradinita**, in baza evaluarii Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE)

* Pentru obtinerea recomandarii de inscriere in invatamantul primar, eliberata de unitatile de invatamant de nivel prescolar, sunt necesare:

– inregistrarea cererilor transmise/depuse la unitatile de invatamant de nivel prescolar pentru obtinerea recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare;

– eliberarea/transmiterea catre parinte de catre unitatea de invatamant de nivel prescolar a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz.

Cui se adresează evaluarea CJRAE ?

⇒ copiilor care  implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 si nu au frecventat gradinita

⇒ copiilor care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 si care s-au intors din strainatate.

** In vederea evaluarii copiilor care nu au frecventat gradinita sau au revenit din strainatate sunt necesare:

– inregistrarea de catre CJRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de parinti pentru copiii care indeplinesc criteriile prevazute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.445/2022;

– planificarea de catre CJRAE a organizarii evaluarii + afisarea si comunicarea programarii pentru participarea la evaluare;

– desfasurarea evaluarii;

– eliberarea/transmiterea catre parinte de catre CJRAE a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz;

– solutionarea de catre Comisia judeteanai de inscriere a copiilor in invatamantul primar (Comisia judeteana) a situatiilor exceptionale care necesita amanarea inscrierii in invatamantul primar.

Când și unde se realizează evaluarea copiilor? 

⇒  Evaluarea copiilor de catre CJRAE este programata in perioada 5 – 26 aprilie 2023

⇒  Evaluarea se face atat la sediul CJRAE, cat si in diferite centre din judet, cu prioritate in gradinite.

La ce unitate de învățământ poate fi înscris un copil? 
 

Parintele poate opta:

1. pentru inscrierea la scoala de circumscriptie: in aceasta situatie, copilul este automat inscris, in baza validarii cererii de inscriere;

2. pentru o unitate de invatamant, alta decat scoala de circumscriptie: in aceasta situatie, copilul este inscris in limita locurilor libere si, daca este cazul, pe baza criteriilor generale si, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Nota: Parintele poate solicita, prin bifarea in cererea-tip de inscriere, ca locul la scoala de circumscriptie sa fie rezervat pentru eventualitatea in care copilul nu este inscris la unitatea de invatamant pentru care parintele a facut optiunea, din lipsa de locuri libere

Unde vor avea loc înscrierile în clasa pregătitoare?

La unitatea de invatamant la care parintele doreste inscrierea copilului.

Cererile-tip de inscriere pot fi completate si validate direct la unitatea de invatamant la care parintele doreste inscrierea copilului.

Cererile-tip de inscriere pot fi completate si online pe site-ul dedicat, dar dupa completarea acestora, parintii trebuie sa mearga la unitatea de invatamant pentru care doresc inscrierea copilului in vederea validarii cererii.

Care sunt actele necesare pentru înscriere în clasa pregătitoare? 

-Cerere-tip de inscriere (tip) – disponibila in momentul inceperii procesului de inscriere

-Copie si original dupa actul de identitate al parintelui/tutorelui legal; parintii divortati depun la inscriere si hotararea judecatoreasca definitiva din care rezulta modul in care se exercita autoritatea parinteasca si unde a fost stabilita locuinta minorului

-Copie si original – certificatul de nastere al copilului

-Recomandarea de inscriere in clasa pregatitoare (acolo unde este cazul).

-Alte documente care sa ateste indeplinirea criteriilor generale si/sau specifice (acolo unde este cazul).

Calendar înscriere clasa pregătitoare 2023 

In perioada 3 – 18 mai 2023, parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali vor completa cererile-tip de inscriere online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor.

…vezi AICI calendarul complet pentru inscrierea in clasa pregatitoare 2023-2024

De asemenea, in aceeasi perioada vor fi depuse/transmise cererile-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, inclusiv a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare, dupa caz, respectiv a declaratiei pe propria raspundere si a documentelor necesare in copie simpla.

Când și unde vor fi afișate listele elevilor înscriși și lista locurilor libere?
 

⇒ 31 mai (pentru prima etapa de inscriere): afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul ISJ Argeș

⇒ 15 iunie (pentru a doua etapa de inscriere): afisarea la sediul Școlii Gimnaziale ”Adrian Păunescu” Pitești a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare.

Care sunt criteriile de departajare pe care scolile le aplica daca numarul de copii este superior numarului de locuri?
 

I. Criterii generale:

a) existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;

b) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;

c) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;

d) existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invatamant respectiva.

II. Criterii specifice:

⇒  Sunt aplicate după criteriile generale și numai daca acestea nu reușesc să facă departajarea între copii, cu excepția situațiilor prevăzute de metodologia-cadru

⇒  Sunt elaborate de către fiecare unitate de învățământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinți/tutori legali și nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să țină cont de faptul ca toți copiii au drepturi egale, indiferent de condiția socială, financiară, indiferent de naționalitate, rasa, religie, confesiune, sex etc.

De unde își pot procura părinții informații? 

Internet: https://www.isjarges.ro/category/inscriere-in-invatamant-primar

Direct la sediul unității de învățământ – Pitești, str. Paltinului, nr. 2

Prin intermediul liniei telverde (la nivelul inspectoratului școlar).