OFERTA EDUCAȚIONALĂ CLASA PREGĂTITOARE

Pentru anul școlar 2021-2022, în planul de școlarizare sunt aprobate 3 clase pregătitoare cu 75 locuri.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada     1 septembrie – 31 decembrie2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

În perioada 22 martie – 27 aprilie 2021 are lor evaluarea dezvoltării copiilor și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.

 Pentru copiii care au frecvantat grădinița

  • Părinții depun/transmit la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar cerere pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare (Anexa1);
  • Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau grupa mare, după caz.

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate

  • Înregistrarea de către CJRAE a cererilor de evaluare depuse/transmise de părinți (Anexa 2);
  • Planificarea de către CJRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
  • Desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE;
  • Eliberarea/transmiterea către părinți ce către CJRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau grupa mare, după caz.

ANEXA 1 ANEXA 1

ANEXA 2 ANEXA 2

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA

CERERILOR – TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

29 MARTIE – 28 APRILIE 2021

LUNI – JOI în intervalul orar 08.30-18.00

VINERI în intervalul orar 08.30-17.00

20 mai 2021 Afișarea listelor cu candidații înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere după prima etapă.

 

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

24 MAI – 31 MAI 2021

Depunerea cererii tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

4 IUNIE 2021 Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

1 SEPTEMBRIE – 10 SEPTEMBRIE 2021 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

scanare0076
scanare0065
scanare0067