10 iunie 2022_ora 09.00

REZULTATE FINALE-DUPĂ CONTESTAȚII-ADMITERE CLASA a V-a _ENGLEZĂ INTENSIV_2022-2023

CERERE REEVALUARE LUCRARE SCRISĂ

CONTESTAȚII

REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII

INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPANȚI

PROBA SCRISĂ_REPARTIȚIA CANDIDAȚILOR PE SĂLI

ANUNȚ PROBA ORALĂ

PROBA ORALĂ_REPARTIȚIA CADIDAȚILOR PE SUBCOMISII

AFIȘAREA REZULTATELOR

ANUNT-IMPORTANT-TESTARE-PT-INTENSIV-ENGLEZA_SGAP

PROCEDURĂ ADMITERE ÎN CLASA a V-a INTENSIV ENGLEZĂ

Am început înscrierile pentru testarea de limba engleză! Vino și tu și completează cererea de înscriere pentru a intra în cursa din data de 10 iunie! Mult succes!

Înscrierea candidaților pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze se face de către părintele / tutorele / reprezentantul legal al elevului, printr-o cerere tip care se poate descărca de pe site-ul școlii de la adresa www.sc15pitesti.ro/elevi/clasa a V-a 2022-2023 (Anexa 1). Cererea se poate depune la secretariatul unităţii sau se poate trimite prin email la adresa scoalanr15_pitesti@yahoo.com.

CALENDAR ADMITERE CLASA a V-a _ENGLEZĂ INTENSIV

ANEXA 1_CERERE DE ÎNSCRIERE

  • În cazul în care candidații au susținut, anterior admiterii în clasa a V-a, examene de competență lingvistică și au obținut o diplomă / certificat nivel A1 sau superior, părintele / tutorele / reprezentantul legal poate solicita printr-o cerere tip (Anexa 2) adresată președintelui Comisiei de recunoaștere şi echivalare, recunoașterea şi echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu testul de aptitudini și cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze. În acest caz, părintele / reprezentantul / tutorele legal depune la secretariatul unităţii sau trimite prin email o copie după diplomă /certificat şi o declaraţie pe propria răspundere (Anexa 8).
  • Cererile pentru echivalare se depun în perioada înscrierii.
  • În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia care administrază examenul respectiv, părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului poate depune o adeverinţă eliberată de respectiva instituţie/organizaţie, cel târziu până la data susţinerii testării.

ANEXA 3_LISTA EXAMENELOR CU RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ

ANEXA 2_Cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională

ANEXA 8_DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

CRITERII DE ADMITERE

INFORMAȚII UTILE ADMITERE CLASA a V-a_ ENGLEZĂ INTENSIV

TEMATICĂ

MODELE SUBIECTE