TRANSFERUL ELEVILOR

Acte necesare la depunerea dosarului de transfer:

– Cerere de transfer în dublu exemplar;

– Carte de identitate a părintelui care depune cererea, în original;

– Certificat de naștere al elevului, în original;

– Adeverință de studii sau carnet de note vizat și completat la zi;

– Părinții divorțați depun dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului. În cazul custodiei comune, ambii părinți trebuie să se prezinte la depunerea dosarului.

Dacă numărul cererilor de transfer la o anumită clasă/an de studiu este mai mare decât numărul locurilor disponibile, atunci cererile de transfer se vor aproba aplicând, în ordine, următoarele criterii de departajare:

  • domiciliul/reședința în circumscripția școlii;
  • media generală a anului școlar precedent;
  • media aritmetică a mediilor anuale la Limba și literatura română și Matematică din anul școlar precedent.
ClasaNumăr de locuri disponibile
Clasa pregătitoare0
I7
a II-a12
a III-a9
a IV-a4
a V*-a (intensiv limba engleză)0
a V-a20
a VI-a2
a VII-a6
a VIII-a8
* test de aptitudini şi cunoştinţe la limba engleză