TRANSFER ELEVI 2022-2023

În perioada vacanței de vară cererile de transfer vor fi primite în următoarele perioade:

 27.06.2022-01.07.2022

16.08.2022-19.08.2022

Dosarul trebuie să conțină:

1. Cerere de transfer – formular tipizat. Dacă părinții sunt divorțați, cererea de transfer va fi însoțită de hotărârea judecătorească privind modul de exercitare a autorității părintești
2. Certificat de naștere al elevului (copie)
3. Actele de identitate ale părinților (copie)
4. Carnetul de elev / Raportul de evaluare pentru clasa pregătitoare (copie)
5. Copie după sentința de divorț (dacă este cazul)
6. Alte documente, în situații speciale

Dosarul se preia numai în cazul în care conține toate documentele prevăzute și va fi depus, conform calendarului stabilit de Consiliul de administrație al școlii, la secretariatul școlii, str. Paltinului nr. 2, între orele 09.00 – 13.00.

Cererile vor fi analizate în CA, prioritizându-se în funcție de următoarele criterii, ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE,  conform prevederilor legale:
1. Domiciliul elevului în circumscripția școlii
2. Existența fraților în școală
3. Părinte / tutore legal angajat al școlii
4. Locul de muncă al părintelui/ tutorelui legal în apropierea școlii

Toate cererile depuse vor fi analizate în CA în perioada 29.08.2022- 02.09.2022. În termen de 5 zile de la desfăşurarea CA se va face comunicarea  deciziei cu privire la cererea depusă.