SESIUNEA DE CORIGENȚE AN ȘCOLAR 2021 – 2022

Pentru anul școlar 2021-2022, perioada de desfășurare a examenelor de corigență, stabilite în baza art. 128 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEN nr. 54471/2020, cu modificările și completările ulterioare, este 4 – 15 iulie 2022 pentru toate clasele din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional și pentru clasele de stagii de pregătire practică, școala postliceală și de maiștri.
Elevii din clasa a VIII-a, care au susținut și promovat examenul de corigență, se pot înscrie la admiterea in clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, conform calendarului aprobat prin Ordinul ME nr. 5150/2021, în perioada 1 – 3 august 2022, în care pot fi repartizați și absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională respectiv, în etapa a doua de admitere învățământul profesional și învățământul profesional dual, conform calendarului aprobat prin Ordinul ME nr.5142/2021, în perioada 26 – 28 iulie 2022.
Elevii corigenți care nu s-au prezentat la sesiunea de corigențe din perioada 4 – 15 iulie 2022 sau nu au promovat examenul de corigență, vor fi declarați repetenți.
Elevii din clasele terminale de liceu, care au susținut și promovat examenul de corigență, se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, sesiunea de examen august-septembrie 2O22, în perioada 18 – 25 iulie 2022, conform OME nr. 5151/2021.
Elevii claselor terminale de liceu, ai învățământului profesional și ai stagiilor de pregătire practică care au promovat examenele de corigență în sesiunea 4 – 15 iulie 2022, se pot înscrie la examenul de certificare a competențelor profesionale, sesiunea august-septembrie 2022.