CONCURS POST ÎNGRIJITOR I M/G

Anunț concurs și etapele de desfășurare

ANEXA 1 CERERE DE ÎNSCRIERE CONCURS ÎNGRIJITOR I

ANEXA 2 DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND ANTECEDENTELE PENALE

ANEXA 4 DECLARAȚIE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Rezultate selecție dosare concurs ocupare post vacant ÎNGRIJITOR I

Rezultate proba scrisă

Rezultate proba practică

Rezultate proba de interviu

Rezultate finale concurs ocupare post vacant ÎNGRIJITOR I